Articole / Documente

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

Evaluarea mediului (EM) este un proces care caută să asigure luarea în considerare a impactului asupra mediului în elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politică, plan, program sau proiect, înainte de luarea deciziei finale în legătură cu promovarea acestora.

Ca atare, evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie, care îi ajută să pregatească și să adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului și se întăresc aspectele pozitive. Evaluarea mediului este astfel o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici, unui plan, unui program sau unui proiect.

Acronim și traducere în limba engleză:
EIM - Evaluarea Impactului asupra Mediului
EIA - Environmental Impact Assessement

Evaluea mediului se poate efectua pentru proiecte individuale (Evaluarea Impactului asupra Mediului - EIM) sau pentru planuri, programe și politici (evaluarea de mediu pentru planuri și programe - SEA).

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) este procedura prin care se evaluează potențialele efecte negative pe care un proiect, public sau privat, le poate avea asupra mediului. Această evaluare identifică de asemenea și măsurile de diminuare sau compensare a efectelor negative asupra mediului.

EIM în legislația națională

Evaluarea impactului asupra mediului a fost introdusă în legislația românească în vederea alinierii la dispozițiile legislației internaționale și comunitare.

Legislația națională prevede că evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată cât mai devreme posibil, așa încât, pe de o parte, să existe toate premizele că nu se vor irosi resurse materiale și de timp pentru proiectarea unei activități, iar pe de altă parte, informațiile despre proiect pe care titularul acestuia le poate furniza autorităților competente să fie suficiente pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează pentru anumite proiecte, prevăzute în legislația în vigoare, din domeniile: agricultură, industria extractivă a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui și turbei, industria energetică, producerea și prelucrarea metalelor, industria materialelor minerale de construcții, industria chimică și petrochimică, industria lemnului și a hârtiei, proiecte de infrastructură, precum și proiecte din domeniul managementului apei și al deșeurilor.

Consultarea publicului în etapele de realizare ale EIM

Publicul are un rol important în procesul de luare a deciziilor cu privire la aprobarea, din punct de vedere al mediului, a realizării unor proiecte / investiții, fie ele publice sau private. Aceasta înseamnă că opiniile, propunerile și comentariile publicului trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile publice de protecție a mediului atunci când se proiectează, de exemplu, un drum nou sau o groapă de deșeuri.

Pentru a-și putea exprima opiniile și a formula comentarii și propuneri în cunoștință de cauză, publicul este informat și i se pune la dispoziție, în vederea consultării, documentația de evaluare a impactului asupra mediului.

Obligațiile titularului de proiect

Titularul proiectului este obligat să informeze prin anunț public:
- intenția de realizare a proiectului;
- dacă proiectul este supus sau nu evaluării impactului asupra mediului;
- data, ora și locul dezbaterii publice a proiectului;
- decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la proiect.

Publicul are la dispozitie 30 de zile lucrătoare, de la data publicării anunțului, pentru a consulta documentația de evaluare a impactului asupra mediului.

Dezbaterea publică

Dezbaterea publică are drept scop prezentarea proiectului și a documentației de evaluare a impactului asupra mediului și oferă răspunsuri problemelor ridicate de către public atât înaintea dezbaterii publice, cât și în timpul acesteia.

Dezbaterea publică este condusă de autoritatea competentă pentru protecția mediului și este deschisă participării cetățenilor, ONG-urilor active în domeniul protecției mediului, mass-mediei, titularului proiectului, autorităților administrației publice locale, precum și altor institutii și grupuri de interes public.

Atât autoritatea competentă pentru protecția mediului cât și titularul de proiect au obligația să analizeze propunerile/observațiile publicului și să ia în considerare, în procesul decizional de mediu, pe cele care sunt justificate.

Prin participarea sa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, publicul are următoarele avantaje:
- o înțelegere mai bună a problemelor privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă;
- o înțelegere mai bună a procesului decizional și a considerentelor de luare a unei anumite decizii de către autoritățile publice;
- posibilitatea de a cunoaște riscurile la care este expus;
- posibilitatea de a face comentarii și recomandări privind aspectele tehnice sau netehnice ale unui proiect și de a-și prezenta propria atitudine/opinie față de acesta;
- acceptarea cu mai multă ușurință a schimbărilor ce urmează a se produce în zonă, fiind implicat pe toată durata procesului decizional;
- un sentiment mai puternic de apartenență la comunitatea locală și responsabilitate comună pentru problemele de interes public.

Website templates by JustDreamweaver.com