Articole / Documente

Protecția mediului

Consultanță protecția mediuluiServicii de consultanță:
- elaborarea de studii specifice domeniului de protecție a mediului înconjurător;
- reprezentarea clienților în relația cu autoritățile publice responsabile cu protecția mediului;
- elaborarea documentațiilor tehnice;
- efectuarea demersurilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu.

Tipuri de studii:
a) evaluarea impactului asupra mediului (EIM),
b) evaluarea strategică de mediu (SEA),
c) bilanțuri de mediu (BM),
d) analiza ciclului de viață (LCA),
e) studii de risc,
f) studii de soluții.

Website templates by JustDreamweaver.com