Articole / Documente

Analiza ciclului de viață (LCA)

În sens istoric, conceptul de analiză/evaluare a ciclului de viață (LCA) apare bine definit începând cu anii 60 ai secolului trecut. Nu întâmplător marile corporații industriale au fost promotoarele acestui concept, analiza comparativă a competitivității produselor, raportată la criterii ale performanței de mediu, stând la baza metodei de evaluare care a fost standardizată în final.

Astăzi, evaluarea ciclului de viaţă (LCA) este o metodă structurată şi standardizată la nivel internaţional (ISO 14040 şi ISO 14044) care transpune abordarea pe baza ciclului de viață - life cycle thinking (LCT) într-un cadru cantitativ.

Etape ale ciclului de viata al produselor sau serviciilor.

Evaluarea ciclului de viață (LCA) al produselor sau serviciilor este o tehnică de management de mediu care identifică fluxurile de materiale, energie și deșeuri ale unui produs pe durata întregului ciclu de viață al produsului sau serviciului analizat și impactul acestora asupra mediului.

Conform standardului SR EN ISO 14040:2002 prin ciclu de viață se înțeleg "etapele consecutive și intercorelate ale unui sistem-produs, de la achiziția materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la post-utilizare".

Obiectivele LCA constau în evaluarea riscului, evaluarea performanței de mediu, auditarea de mediu și evaluarea impactului de mediu, precum și identificarea schimbărilor posibile ce pot fi efectuate în fiecare fază a ciclului de viață și care pot conduce la beneficii de mediu și economii de costuri.

Analiza ciclului de viata - limite de sistem

Analiza ciclului de viata - evaluarea impactului - LCIA Analiza ciclului de viata - diagrama Sankey

Website templates by JustDreamweaver.com