Articole / Documente

Bilanț de mediu (BM)

Conform cerințelor legislației de mediu din România, orice companie care își propune sau care deține o instalație de producție trebuie să obțină Autorizația de Mediu pentru a putea pune în funcțiune și exploata instalația respectivă. Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor 876/2004 precizează o listă a activităților care sunt susceptibile de a avea impact potențial semnificativ asupra mediului și pentru autorizarea cărora este necesară parcurgerea unei proceduri de evaluare a acestui impact prin efectuarea unui studiu de specialitate, numit Bilanț de Mediu.

Bilanțul de mediu nivel 0

Bilanțul de mediu nivel 0 este o fișă de verificare conținând elemente caracteristice activității și care permite autorității de mediu competente să identifice și să stabilească necesitatea efectuării unui bilanț de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluări a riscului, înainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societății comerciale.

Bilanțul de mediu nivel I

Bilanțul de mediu nivel I este un studiu de mediu constând din culegere de date și documentare (fără prelevare de probe și fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potențial sau efectiv de pe un amplasament.

Bilanțul de mediu nivel II

Bilanțul de mediu nivel II este o investigație asupra unui amplasament, efectuată în cadrul unui bilanț de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe și analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Website templates by JustDreamweaver.com