Articole / Documente

Servicii

Hidroizolații

HidroizolațiiExecutăm lucrări de hidroizolații pentru următoarele tipuri de obiective: drumuri (poduri, pasaje, tuneluri şi viaducte), terase (circulabile şi necirculabile), hale industriale, depozite, parcări (subterane şi supraterane), acoperişuri (blocuri, vile şi case), subsoluri şi fundaţii.

Oferim de asemenea consultanță de specialitate în domeniul execuției lucrărilor de hidroizolații, venind în sprijinul clienților noștri cu recomandări și soluții tehnice verificate în ceea ce privește: aplicarea unui anumit tip de sistem hidroizolant, materialele necesare și domeniul lor de aplicare, cantități necesare și graficul de execuție.

Consultanță protecția mediului

Consultanță protecția mediuluiServicii de consultanță în domeniul protecției mediului, cu privire la elaborarea de studii specifice domeniului de protecție a mediului înconjurător: studii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), evaluare strategică a impactului asupra mediului (SEA), bilanțuri de mediu, studii de risc, studii de soluții. Reprezentarea clienților în relația cu autoritățile publice responsabile cu protecția mediului. Elaborarea documentațiilor tehnice și efectuarea demersurilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu.

Consultanță certificare ISO

Consultanță certificare ISOSuport în implementarea Sistemului de Management al Calității, conform ISO 9001. Certificarea ISO 9001 demonstrează că organizația în cauză funcționează în acord și pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional și reprezentativ atât pentru calitatea produselor și a serviciilor, cât și a managementului organizației respective.

Suport în implementarea Sistemului de Management de Mediu, conform ISO 14001, sistem în care se dorește reducerea la minumim a poluării mediului înconjurător și a consumului de resurse. Standardul ISO 14001 se aplică acelor aspecte de mediu asupra cărora organizația are control sau asupra cărora este posibil să aibă influență.

Website templates by JustDreamweaver.com